Dziedziny działalności firmy

 • Biblioteka Braci Grimm Berlin
  Biblioteka Braci Grimm, Berlin
 • House of Finance Frankfurt
  House of Finance, Frankfurt nad Menem
 • Lilien Carré Wiesbaden
  Lilien Caree, Wiesbaden
 • Opernturm Frankfurt
  Opernturm, Frankfurt nad Menem
 • Sebalder Höfe Norymberga
  Centrum handl. Sebalder Höfe, Norymberga

Kamień naturalny – wykonawstwo elewacji

Główną dziedzinę działalności firmy HOFMANN NATURSTEIN stanowi wykonawstwo elewacji. Rocznie realizujemy na całym świecie około 100 projektów w zakresie wykonawstwa wentylowanych, izolowanych cieplnie elewacji, realizowanych według najwyższych standardów, także w ramach wielkich przedsięwzięć budowlanych. Oprócz kompletnych elewacji kamiennych realizujemy również elewacje, gdzie kamień naturalny stanowi jeden z elementów elewacyjnych. Tego rodzaju fasady realizowane są we współpracy z firmami wykonującymi elewacje ze szkła i z metalu. Współpraca ta odbywa się bądź na zasadzie joint-venture bądź też na podstawie umów bezpośrednich zawartych z inwestorem/generalnym wykonawcą.

Wykonawstwo elewacji – usługi w szczegółach:

 • elewacje wentylowane, izolowane cieplnie

 • zgodnie z normą DIN 18 516

 • zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o oszczędzaniu energii (ENEV)

 • zgodnie ze standardami certyfikacji DGNB / LEED

top
 • Schloss Arkaden Brunszwik
  Centrum handl. Schloss-Arkarden, Brunszwik
 • Kamien Naturalny 1
  Restauracja budynków z el. blokowych
 • restaurierung 02 1
  Restauracja budynków z el. blokowych
 • Kamien Naturalny 3
  Restauracja budynków z el. blokowych
 • Kamien Naturalny 4
  Tradycyjna sztuka kamieniarska: kapitel

Kamień naturalny – budownictwo z elementów blokowych profilowanych / prace restauratorskie

Firma HOFMANN NATURSTEIN jest także właściwym partnerem w dziedzinie realizacji architektonicznych z profilowanych kamiennych elementów blokowych, takich jak wille, kościoły i monumenty jak również zgodna z oryginałem rekonstrukcja pałaców. Jednoczymy w ramach naszych działań dokonania tradycyjnej sztuki kamieniarskiej z najnowszą technologią obróbki, stosując kamienne elementy blokowe do wykonania najróżniejszych elementów architektonicznych.

Budownictwo z elementów blokowych profilowanych i prace restauratorskie – usługi w szczegółach:

 • kamienne elementy blokowe profilowane

 • schody blokowe i nakrywy

 • mur zgodnie z normą DIN 1053

 • kolumny, obramowania, gzymsy i kapitele

top
 • Philip Johnson Haus Berlin
  Philip-Johnson-Haus, Berlin
 • Behördenzentrum Frankfurt
  Behördenzentrum, Frankfurt am Main
 • Japan Center Frankfurt 1
  Japan Center, Frankfurt nad Menem
 • Fassade Japan Center Frankfurt
  Japan Center, Frankfurt am Main
 • Radisson Hotel Hamburg
  Radisson Hotel, Hamburg

KAMIEŃ NATURALNY – REWITALIZACJA ELEWACJI

Firma HOFMANN NATURSTEIN specjalizuje się w rewitalizacji istniejących elewacji, wykonuje renowacje starych budynków zgodnie z wymogami rozporządzenia o oszczędzaniu energii /ENEV/, doprowadzając elewacje do stanu spełniającego najnowsze wymagania, zarówno pod względem optycznym jak i energetycznym. Zakres usług naszej firmy obejmuje ponadto przeprowadzanie kontroli stanu istniejących elewacji i ustalanie na tej podstawie ewentualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji. Tym samym przyczyniamy się do zwiększenia wartości budynku.

Rewitalizacja elewacji – usługi w szczegółach:

 • odnawianie istniejących elewacji

 • odnawianie zgodnie z wymogami rozporządzenia o oszczędzaniu energii /ENEV/

 • kontrole i inspekcje elewacji

top

Know-How

Wszystko w ramach jednej firmy

Firma HOFMANN NATURSTEIN dysponuje obszernymi ekspertyzami i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie pozyskiwania, obróbki i montażu kamienia naturalnego. W każdej fazie realizacji projektu jesteśmy kompetentnym partnerem naszych zleceniodawców – poczynając od poradnictwa i dokonania wyboru aż do wykonywanych w fachowy sposób prac montażowych.

top
 • Hofmann Naturstein Musterfassade

Poradnictwo i dokonanie wyboru

Kamień naturalny to budulec naszej planety, gdyż właśnie z kamienia naturalnego składa się zastygła skorupa ziemska. Stwarza on dla architektury różnorodne fascynujące możliwości zastosowania. Kamienie naturalne odznaczają się ogromną różnorodnością kolorów, struktur, tekstur oraz odmian powierzchni. Służymy naszym klientom w szerokim zakresie poradami przy dokonaniu wyboru odpowiedniego kamienia. Proces podejmowania decyzji wspierany jest zbiorami naszej biblioteki kamienia naturalnego, obejmującymi ponad 5.000 wzorów jak również wielkie wzorniki elewacji. W należących do nas kamieniołomach pozyskujemy materiał z wysokiej jakości złóż, wnosząc tym samym nasz przyczynek do rozwoju współczesnej architektury.

top
 • Technik und Planung
  Projektowanie CAD w biurach projektowych firmy

Technika montażu i projekt architektoniczny

W biurach projektowych naszej firmy ds. techniki montażu kamienia projekty architektów i inwestorów transponowane są na wykonywaną przy użyciu CAD dokumentację kamieniarską, zawierającą wszystkie szczegółowe informacje, włącznie z danymi statycznymi i danymi dotyczącymi zakotwienia. Dane z wykonanej przy użyciu CAD dokumentacji służą do sterowania najnowocześniejszymi urządzeniami produkcyjnymi /CAM/ w naszych zakładach w Gamburgu, Niklashausen i Warcie Bolesławieckiej.

top
 • produktion

Produkcja

Do przycinania kamienia naturalnego na wymiar stosowane są w naszych zakładach obróbki najnowsze, sterowane komputerowo urządzenia /CAM/. Różne rodzaje obróbki powierzchni, przykładowo „Aquapower", nadają kamieniowi szczególny charakter. W końcowej fazie obróbki poszczególne obrabiane elementy uzyskują formę gotową do montażu. Dzięki dużym zdolnościom produkcyjnym naszej firmy oraz zoptymalizowanej koncepcji logistyki zapewniamy dla każdego projektu o dowolnej wielkości terminową dostawę elementów budowlanych na plac budowy.

top
 • Hofmann Naturstein Montage
  Fachowy montaż według najwyższych standardów
 • montage 02 1
  Fachowy montaż według najwyższych standardów
 • Restaurierung Hofmann
  Fachowy montaż według najwyższych standardów

MONTAŻ I KIEROWNICTWO BUDOWY

Przy realizacji projektu montaż elewacji na budowie wykonują przeszkoleni montażyści, pod nadzorem wykwalifikowanych, doświadczonych kierowników budowy oraz pracowników naszej firmy ds. zapewnienia i kontroli jakości. Obowiązują przy tym najwyższe wymagania techniczne i estetyczne.

top

RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA

top
 • taunus leed platin left

Przykłady

LEED Platinum TaunusTurm, Frankfurt 

Dzięki swojemu doskonałemu położeniu w centrum frankfurckiej dzielnicy bankowej i bezpośrednio przyległych terenów zielonych stacji Taunusanlage budynek TaunusTurm wyznacza nowe trendy na frankfurckim rynku nieruchomości.

Najnowocześniejsza technologia budynku i sterowania, efektywne wykorzystanie przestrzeni i wentylowana elewacja z kamienia naturalnego zapewniają doskonały bilans środowiskowy nowego obiektu, który wyznacza nowe standardy w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Z efektywnym współczynnikiem przenikania ciepła (współczynnik U) na poziomie 0,2 W/m²K konstrukcja kamiennej elewacji posiadającego platynowy certyfikat LEED budynku TaunusTurm przewyższa o 10 % wymagania Rozporządzenia w sprawie oszczędzania energii z 2009.

Licząca 15.000 m² powierzchnia elewacji z białego szlifowanego wapienia Limara została częściowo wstępnie skompletowana, a częściowo konwencjonalnie zamontowana przez firmę HOFMANN i wykonana przy wykorzystaniu „zielonej energii“ z firmowej elektrowni wodnej, wnosząc ważny wkład na rzecz zrównoważonego rozwoju.“

 • Opernturm Frankfurt

Certyfikat LEED Gold dla biurowca Frankfurter Opernturm / Frankfurcka Wieża Operowa/

Budynek Opern Turm we Frankfurcie został konsekwentnie zaprojektowany i wybudowany według kryteriów budownictwa zrównoważonego, celem uzyskania certyfikatu LEED Gold Standard. Istotną rolę odgrywa przy tym sprawa bilansu ekologicznego i energetycznego, dlatego też architekt i inwestor zdecydowali się, zamiast planowanej pierwotnie elewacji szklanej, na wentylowaną elewację z kamienia naturalnego.

Doskonały bilans ekologiczny kamienia naturalnego potwierdza także badanie przeprowadzone przez PE International, cieszącą się uznaniem firmę, zajmującą się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju . W tym badaniu dokonano porównania bilansu ekologicznego elewacji z kamienia naturalnego i elewacji wykonanej całkowicie ze szkła. Jako podstawa dla danych do badania posłużyła przy tym wykonana z kamienia naturalnego elewacja budynku Opern Turm.

Wynik jest jednoznaczny: Przez cały cykl życia budynku elewacja z kamienia naturalnego wykazuje wyraźne zalety i korzyści ekologiczne w porównaniu z elewacją szklaną. Wykonana już elewacja z kamienia naturalnego powoduje jedynie około jedną trzecią lub jedną czwartą potencjalnych oddziaływań na środowisko w porównaniu do elewacji szklanej.
Wysoki stopień izolacji cieplnej podwieszanej wentylowanej elewacji powoduje o wiele mniejszą utratę ciepła w zimie i zmniejszone zapotrzebowanie na chłodzenie w lecie. Elewacja z kamienia naturalnego wypada korzystniej nie tylko pod względem zużycia energii pierwotnej, lecz także w innych badanych kategoriach oddziaływania takich jak możliwość powodowania efektu cieplarnianego, możliwość redukcji ozonu, możliwość zakwaszenia.

Kompletne badanie dotyczące bilansu ekologicznego ze wszystkimi danymi i szczegółami do pobrania w:

Deutscher Naturwerkstein Verband e.V.
Sanderstraße 4
97070 Würzburg
Fon 0931/12061
Fax 0931/14549
info@natursteinverband.de
www.natursteinverband.de

Referencje

 

top