ml 47 frankfurt neu 01 01

Nasz wkład w architekturę:

przygotowanie i pozyskanie wysokiej jakości złóż kamienia naturalnego, perfekcyjna obróbka we własnych zakładach, szeroki know-how własnego biur inżynieryjnego w zakresie techniki obróbki kamienia. Wszystko to daje idealne budowle wykończone kamieniem naturalnym.